Opis projektu

 POSTAW NA PRACĘ!

Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

  1. Planowany okres realizacji projektu: od 01.11.2018 do 31.10.2020
  2. Obszar objęty wsparciem: Uczestnicy zamieszkali na terenie województwa lubuskiego.

 Główne zadania:

  1. Poradnictwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego
    Planu Działania
  2. Pośrednictwo pracy
  3. Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich
  4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  5. Szkolenia zawodowe
  6. Staże zawodowe

Lista zadań 

Poradnictwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

Wymiar: 8h/UP, 4 spotkania indywidualne, 2h/spotkanie, 2-3 spotkania/tyg.

Warunek przystąpienia/ukończenia: pozytywny wynik rekrutacji/opracowanie IPD

Pośrednictwo pracy

Wymiar: 4h/UP, 4 spotkania indywidualne, 1h/spotkanie, realizowane w trybie ciągłym.

Warsztaty z zakresu kompetencji miękkich (podwykonawstwo)

Wymiar: 32h/UP, 4 spotkania grupowe, 8h/spotkanie, 3-4 spotkania/tyg.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (podwykonawstwo)

Wymiar: 32h/UP, 4 spotkania grupowe, 8h/spotkanie, 3-4 spotkania/tyg.

Szkolenia zawodowe (podwykonawstwo)

MODUŁ ZAWODOWY: śr.80h/UP, 10 spotkań grupowych, 8h/spotkanie, 3-4 spotkania/tyg.;

MODUŁ KOMPUTEROWY: śr.40h/UP, 8 spotkań grupowych, 5h/spotkanie, 3-4 spotkania/tyg.

Staże zawodowe

Wymiar: 40h/tyg.-8h/dzień (ON ze znaczącym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 35h/tyg-7h/dzień); 5 razy w tyg.